Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图。做工规整,散热处理到位。

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图


Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图小迪的生产力工具室公众号
欢迎订阅微信公众号,获得更多内幕消息及优惠信息


原创文章,转载请注明: 转载自小迪的生产力工具室

本文链接地址: Dell XPS 13 2in1 2017 拆解图

打赏作者
CXD

发布者 CXD

数码硬件行业从业十年 吃过很多盐 微信:43277113

添加回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注